Malmö Tekniska Handelshögskola

För dig som vill kunna och inte bara veta.

Därför behövs en handelshögskola i Malmö

Malmö behöver en handelshögskola med fokus på att bättre kunna utnyttja många av de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Malmö Tekniska Handelshögskola ska bidra till stadens och regionens ekonomiska tillväxt, innovation och kunskapsutveckling samt vara en del i att försörja arbetsliv och entreprenörer med digital spetskunskap.

Ska Malmö leda utvecklingen måste arbetslivet ges tillfälle flytta fram sina positioner – det håller inte utbilda för en arbetsmarknad med kunskap som var relevant för 10-15 år sedan. De studerande måste ges möjlighet utrusta sig med rätt kunskap inför den dag de tar sin examen och ska börja arbeta.

Redan yrkesverksamma ska beredas goda möjligheter uppgradera och utveckla sina yrkeskunskaper för ett livslångt lärande i verkligheten. Eftersom den snabba digitaliseringen påverkar vartenda yrke i varenda bransch ska nya tekniska kunskaper erbjudas alla oavsett utbildnings- och yrkesbakgrund.

Därmed krävs nya former av praktiska utbildningar där kunskaper om teknik knyts samman med sunda affärsmöjligheter. Därför har vi startat Malmö Tekniska Handelshögskola.

Transformativ pedagogik

Transformativ pedagogik är en filosofi som syftar till att skapa meningsfulla, djupgående förändringar i hur våra studerande tänker och beter sig. Denna pedagogiska inriktning är baserad på idéer från flera forskare och betonar reflektion, kritiskt tänkande och samhällsengagemang. Det är den pedagogiska modell vi vet fungerar bäst för vuxna.

All vår utbildning är problembaserad och bygger på en dialog med våra lärare (som kommer direkt från arbetslivet). Alla bidrar med sina perspektiv, vilket ger en miljö där våra studerande känner sig värderade och respekterade. Läraren är mer än bara en kunskapsförmedlare utan också en facilitator, mentor och medforskare som stöder de studerandes lärande och utveckling. Lärande – inte undervisning.

Vi tar hänsyn till din situation och anpassar våra utbildningar för dig. Alla våra utbildningar streamas och finns åtkomliga även i efterhand. Du har tillgång till dina lärare, antingen i klassrum eller vid bestämda tider. Du kan också kommunicera med övriga studerande, på skolan eller via video.

Allt utbildningsmaterial ingår, inte bara kurslitteratur utan även olika licenser och utvecklarkonton beroende på vilken utbildning du studerar på. Det som krävs är en egen hyfsad bärbar dator och en bra mobil. För att kunna ge bästa möjliga utbildning köper vi ständigt in ny teknik som våra studerande fritt kan använda i projekt och demonstrationer. Att få möjlighet arbeta med senaste teknik kostar mer för skolan, men ger den studerande en extra tyngd och värde i arbetslivet.

Våra studerande får givetvis arbeta skarpt och utnyttja sina kunskaper redan under studietiden (så länge som CSNs regler följs).

Det är inte realistiskt för någon över 30 att sluta jobba, ta lån från CSN och studera i många långa år med festglada 19-åringar. Än värre om du är 40 eller 50 med hus, familj, bilar, båt, sommarstuga och allt annat. Därför genomför vi alla våra utbildningar på distans och så korta och effektiva som vi kan.

Ny teknik och nya affärer

Alla våra utbildningar är mitt i krysset där ny teknik möter nya affärsmöjligheter. Vi begränsar oss inte av någon fakultetsindelning, yrkesnomenklatur eller förlegade silos. Vi låter oss inte styras av branschintressen eller myndigheter.

Hos oss är det inte bara re-skill och up-skill som gäller, utan framför allt multi-skill – att kombinera dina tidigare yrkeskunskaper med kunskaper i ny teknik och nya affärer.

Vårt första program blir på högre – men praktisk – nivå. Hade vi varit en traditionell akademisk undervisningsanstalt hade vi kallat det för magisternivå, enkelt förklarat ett fjärde år på högskolan. Men det finns inga bra regler för högre – men praktiska – kunskaper.

Vårt första program är en tvåårig utbildning på halvfart (50%) som den dagen Malmö Tekniska Handelshögskola beviljas examensrätt kommer att motsvara 60 högskolepoäng (ECTS) eller 200 yrkeshögskolepoäng på den nivå som utbildningsbyråkraterna kallar Bolognanivå 2 eller SeQF 7.

Våra korta kurser är så långa som arbetslivet anser de bör vara, från några veckor till ett halvår, vilket innebär att de ger poäng beroende på dess längd. En veckas studier på helfart motsvarar 1,5 högskolepoäng eller 5 yrkeshögskolepoäng.

Den du är idag räknas

Malmö Tekniska Handelshögskola kommer alltid att beakta din reella kompetens. Många av våra studerande är kring 30 och under de tio-femton år som gått sedan gymnasiet har mycket hänt, några har läst vidare, jobbat eller suttit sena nätter och lärt sig själv med hjälp av Internet, kollegor, kunder och vänner.

Det du kan och behärskar idag, din vilja lära dig nytt och dina möjligheter att få ett jobb efter utbildningen, är för oss ofta viktigare än ett dammigt pappersbetyg som inte alls visar den person du är idag.

Välkommen som du är.

Vi måste vara modiga och våga se framåt

Den senaste tidens snabba tekniska utveckling kring möjligheterna med artificiell intelligens medför en allt mer bred och demokratisk tillgång till kunskap vilket i sin tur innebär nya möjligheter för än mer effektiva utbildningsformer, samtidigt som arbetslivets behov av spetskompetens inom ny teknik och livslångt lärande ökar inom alla områden – inte bara inom det som traditionellt kallas för data eller IT.
 
Arbetet med Malmö Tekniska Handelshögskola och dess utbildningar har pågått under en tid och målet är att program och kurser ska kunna starta under 2024. Målsättningen är att all utbildning ska vara kostnadsfri för den studerande på samma sätt som dagens högskola och yrkeshögskola och berättigad till studiestöd från CSN och/eller omställningsstudiestöd. Skolan kommer endast att utfärda examina och diplom som är godkända av respektive myndighet, förutom vad gäller utbildning direkt beställd av arbetslivet.

Det kommer att vara både svårt och spännande utmana ett statligt högskolemonopol med 400-åriga privilegier, men vi vet att fantastiska skolor som Caltech och Chalmers en gång startade som små yrkeshögskolor precis som vi.
 
Information kommer att publiceras på mth.se